Dette vil Vegvesenet prioritere i Nordhordland i 2023