Arbeidet om reinseanlegget i Knarvik kan bli stoppa