Lindås gjev driftsstøtte til Industriutvikling Vest