Har gitt Odd Haugen pålegg om opprydding og stans av masseuttak