Fekk auka problem med støy. Meiner kommunen har handsama saka feil