Eldrerådet vil ha skikkelig internett på Nordliheimen