Sjekk den arbeidsplassen! (abo)

Ein wire som rauk mellom kablane på Nordhordlandsbrua førte til eit høgthengjande oppdrag for HMR Voss.

  • Kjell Arne Steinsvik

– Det er ein forholdsvis liten skade, men det er greitt å få retta det opp før hauststormane kjem, seier senioringeniør på bruvedlikehald hos Statens vegvesen, Jan Ove Nygård.

Nyleg var han ute på brua saman med to tilkomst-teknikarar frå selskapet HMR Voss. Den eine av dei gjekk opp leideren på innsida av brutårnet og klatra ned langs kablane, medan den andre tok seg av operasjonen frå bakkenivå.

Les hele saken med abonnement