Samarbeidet mellom desse har vorte ei oppskrift på suksess