Samarbeidet mellom desse har vorte ei oppskrift på suksess (abo)

Eit velsmurt samarbeid gjer at meir enn nitti prosent av elevane i Nordhordland får læreplass.

Samarbeidet held fram digitalt under korona-pandemien. Her er mange av dei som gjer sitt til at Nordhordland har rekordhøgt tal på læreplassar. Oppe f.v. rådgjevar Trine Anette Christensen i oppfølgingstenesta, dagleg leiar Lillian Vabø Mongstad på Opplæringskontoret for Nordhordland, Silje Osland-Grepstad i Nav Alver, leiar for kompetanseprosjektet i Nordhordland Næringslag, Vivian Kårbø, og avdelingsleiarane Rune Nesse og Patrick D'Incan på Knarvik vidaregåande skule. Foto: Screenshot frå videokonferanse

  • Kjell Arne Steinsvik

Les hele saken med abonnement