Satser trass korona-krise: Skifter namn og utvidar lokala