Leverandør til havbruksnæringa stod bak rapport som tilrår nytt oppdrettsanlegg