Alver-politikarane med klar tale: Krev oppstart på E39 snarast