Arild Ånensen starta verkstaden Arilds Port for snart 25 år sidan. I dag held han til på Hjelmås, der han lagar og fiksar portar og andre stålgjenstandar. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Arild må lage stadig fleire portar for å dekkje utgiftene

– Det er ikkje lett å drive når utgiftene vert så høge i forhold til omsetnaden.