Her får smertepasientar nytt tilbod som kan korte ned ventetida