No vert lettare for modalsungdommane å få gå på skule i Bergen og på Voss