For eitt år sidan var dette eit uønskt avfallsprodukt. No er det rein jord som kan seljast til hagebruk. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Lagar 15.000 tonn kompostjord av slam

I Sløvåg vert våtorganisk slam gjort om til ein næringsrik ressurs.