Dette skjer med Åsheim-elevane på Kaland

Med knapt fleirtal bestemte kommunestyret seg for å ikkje gå vidare med ny avtale med Austrheim. Møtet gjekk over videotenesta «Teams».

Det har vore splid om kor elevane frå Åsheim-kretsen skal gå.

  • Erlend Nordland Kristiansen
  • Anne-Lise Nordpoll

Sidan 1960-talet har Austrheim og Lindås kommunar hatt avtale om at at Åsheim-elevane i Lindås/Alver kan gå på skule på Kaland.

Les hele saken med abonnement