No er vegen til dagsturhytta klar og tilgjengeleg for alle