Frifunnen for tjuveri og innbrot – dømt for fleire andre forhold