Støyperimedarbeidarane Ronny Færevåg og Lars Eivind Kvamme heller det flytande stålet frå smeltedigelen over til ein kjele før det skal vidare til sjølve støypeformene. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Fryktar for framtida om ikkje straumprisane går ned

– Straum er ein enorm utgiftspost. Når prisane er så uoversiktelege som no, er eg skeptisk for framtida.