Danielsen privatskule vil oppretta naturbruk- og akvakulturlinje