Forstår ikkje at Kystverket skal på bana igjen

Reidar Ulvøy stiller seg undrande til at det er Kystverket som skal ha ansvaret for det vidare arbeidet med Fedje-ubåten.

Han forstår heller ikkje kvifor ubåt-rapporten blei sendt ut på høyring.

Les hele saken med abonnement