Torna frå talarstolen: – Overskridingar er jo blitt regelen, og ikkje unntaket

Vatn- og avløpsprosjekta i Alver held fram med å sprenga rammene. No er det to Radøy-prosjekt det gjeld.

Det begynner å bli ein vane. Både sakene om at administrasjonen ber om meir pengar til vatn- og avløpsprosjekt som nesten er ferdige, og Nils Marton Aadland (H) sine toretalar frå talarstolen.

Les hele saken med abonnement