Vaktsjefen på Helge Ingstad dømt for fregattforliset