Lars Øyvind Hillestad og hjortekolla Tina. Ho er ein veteran i flokken, og nærast ein maskot på garden. Ho er freda. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Lars Øyvind har gjort hjortekjøt til levebrød

– Når det gjeld etterspurnad, kunne eg sikkert tidobla produksjonen, seier Lars Øyvind Hillestad, som driv hjorteoppdrett i Alversund.