Blom fiskeoppdrett: – Vil ha færre og meir effektive anlegg