Vil du ha ein sikker jobb, kan dette vere vegen å gå