Meiner transporten til og frå Aufera ikkje held mål