Dette er status for kommunane i Nordhordland og i Gulen