Huset til Thomas og Camilla har ei sprekke tvers gjennom

Den raude linja viser kvar det er skade på hus. Det er altså tre av huseigarane som er snakka med. Hus nummer to frå elva veit me ikkje noko om. Dei grøne striplete linjene syner kva område det er tydelege endringar i terreng. Fleire andre har fortalt om endringar i tillegg til det som er teikna inn her. Foto: Monica Skjelanger Reknes

Fleire hus, i ei nesten rett linje parallelt med sjøkanten, har tydelege sprekker.

  • Monica Skjelanger Reknes

Det har kome fram etter at Strilen har skrive om endringane i grunnen på Mo.

Les hele saken med abonnement