Stor passasjervekst i rutetilbodet til og frå Nordhordland

Spesielt ein dag har talet på buss-passasjerar auka kraftig.

Publisert:

Fylkesordførar Jon Askeland vil takke nye reisande og Skyss for veksten i kollektivreisande til og frå Nordhordland. Foto: Kjell Arne Steinsvik/Erik Støverud (arkiv)

  • Kristina Bøland

Regionstamlinja til og frå Nordhordland er no evaluert, og resultata viser passasjervekst, melder Vestland fylkeskommune i ei pressemelding.

Spesielt fleire reiser i helgene, som tyder på at det er fleire fritidsreiser med kollektivtransport.

– Framgangen til regionstamlinja er særs gledeleg. Det er dette me jobbar for, å skape betre tenester som fleire nyttar seg av. Skyss skal ha ros for måten dei jobba fram endringane på, med fokusgrupper, der dei tek dei reisande på alvor, seier fylkesordførar Jon Askeland.

– Skyss har lukkast

Det blei gjort endringar i rutetilbodet hausten 2018, med ei ny linje mellom Knarvik og Bergen (regionstamlinje 300).

– Alle endringane medfører betring for nokre, men kanskje ikkje for alle. Men, her har Skyss lukkast svært godt, når det er så flott auke i tal reisande. Eg vil takke alle våre nye reisande, og Skyss for auken i kollektivreisande, seier Askeland.

Passasjerveksten for linje 300 og 300E (ekspress):

  • 23 prosent auke på kvardagar, 1129 passasjerar per dag
  • 40 prosent auke på laurdagar, 1067 passasjerar per dag
  • 34 prosent auke på søndagar, 500 passasjerar per dag

– Det har vore ein formidabel vekst i talet på reisande med kollektivtrafikk til og frå Nordhordland. Dette tyder på at vi har lukkast med etableringa av ei regionstamlinje, i tråd med kollektivstrategi og trafikkplan, seier Målfrid Vik Sønstabø, direktør i Skyss i pressemeldinga.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Her finn ein dei to dyraste i juni

  2. Melder kommunen til politiet

  3. Saknar sommarruta frå Hellesøy til Fedje

  1. Kollektivtransport
  2. Kollektivtrafikk
  3. Nordhordland