Fryktar koronarestriksjonar skal ramma sårbare grupper på nytt