Sjåfør av lastebilen tatt – vedgjekk å ha køyrd i taket på tunnelen