Dei har millionar å dele ut. No etterlyser dei søkjarar

– Samla sett er det ganske mykje midlar i potten for næringslivet. Dessverre ser både vi og kommunen at for få bedrifter søkjer på desse ordningane.

Dagleg leiar Børge Brundtland i Industriutvikling Vest, Alvar-ordførar Sara Hamre Sekkingstad og leiar for utval for næringsutvikling og drift i Alver kommune, Stian Lavik, oppmodar bedrifter om å søkje økonomisk støtte. Foto: Kjell Arne Steinsvik

  • Kjell Arne Steinsvik

Bedrifter som treng hjelp med søknadsprosessen, kan no få assistanse frå fleire hald.

Les hele saken med abonnement