Alver vurderer fleire teljetidspunkt. Barnehagar fryktar dei må permittera tilsette