Fem skular i Alver har vore utsette for hærverk dei siste to åra