Teknologisenteret på Mongstad er sikra vidare drift