Dette bildet blei teken ved rasteplassen ved Bukkholmstraumen bru på Sævrøyvegen i Austrheim.

– Er det slik vi ønskjer at rasteplassane skal vera? spør Mikal Krossøy som har teke bildet.

Han seier det var mykje restar etter oppussing, og han trur syndaren kosar seg i eit nyoppussa hus eller hytte.