Opnar kontor mot vindkraft: – Me opplever stor støtte frå folk