Førarkortet blei beslaglagt etter ulykke – få timar seinare sat mannen bak rattet igjen