"Kyrkja er viktig for folk både i glede og sorg: Ho samlar alle"