Stian Bogetvedt og Lars Hellandsjø framfor riggen «West Leo». Foto: Kjell Arne Steinsvik

Riggar frå heile verda søkjer hamn i Skipavika

For sju år sidan bestod Skipavika av ei nedlagt ferjekai i enden av ein veg. I dag ruvar oljeriggar, flotell og boreskip i det som har vorte ei djupvasshamn av internasjonal storleik.