Innbrotstjuvar herja i Gulen: – All honnør til dei fastbuande