Ventar meir enn 200 nye bueiningar: – Dette er ikkje ei bygd som er i ferd med å døy ut