Vurderer kva eigedommar som kan seljast

Kan vera aktuelt å selja eigedomar for å skaffa inntekter og redusera kostnadene til vedlikehald.

Illustrasjonsfoto: Kjell Arne Steinsvik

  • Livar Aksnes

– Me har sett ned ei arbeidsgruppe som ser på alle dei kommunale eigedommane for å vurdera om det er aktuelt for kommunen å selja noko...

Les hele saken med abonnement