– Ein må evne å sjå kva tilbod som styrker konkurransekrafta for næringslivet