Den dyraste eigedomen i Alver gjekk for 7,9 millionar