Innbrot ved Nordbygda samfunnshus: – Uhyggeleg kjensle