Risikerer at utrykkingskøyretøy ikkje kjem seg fram i Bresvika