– Me skal vera glad for at folk tek tak i dette, men det passar ikkje her

Politikarane synest ikkje næringsområdet i Søre Alver er rette staden for eit reinseanlegg for forureina massar. Dei meiner belastninga for naboane og miljøet rundt vert for stor. Foto: Anne-Lise Nordpoll

Alver-politikarane lytta til naboklager og rådet frå rådmannen.

  • Anne-Lise Nordpoll

Seier tydeleg nei til reinseanlegg på søre Alver.

Les hele saken med abonnement