Kvinne dømd for ruspåverka køyring og fartsoverskriding